0917-280-0917

نکاتی جهت غلبه بر اضطراب و نگرانی

اضطراب و نگرانی را معمولا همه افراد هر از گاهی تجربه می کنند . ولی همین امر عادی در بعضی افراد تبدیل به حالتی همیشگی و فراگیر می شود . Generalized anxiety disorder (GAD) یا همان اختلال اضطراب فراگیر به عنوان یک نگرانی مفرط و ماندگار تعریف می شود.

درک خستگی ذهنی در سال 2022

این تحقیق توسط کلر گیلسپی انجام شده است .کلر گیلسپی یک نویسنده مستقل است که در زمینه سلامت روان تخصص دارد. او برای واشنگتن پست ، سلامت زنان ، هافینگتون پست و بسیاری دیگر نوشته است.