0917-280-0917

تاثیر رفتار دانش آموزان در زندگی آینده

نویسنده: اطهر ناسک
آخرین بروزرسانی: 11 دی 1401
دسته بندی:
"چگونگی رفتار شما در مدرسه ,موفقیت زندگی شما را بالاتر و فراتر از پیشینه خانوادگی , خصوصیات کلی و توانایی شناختی شما پیش بینی می کند".

آنچه در این مطلب می خوانید

در این تحقیق که توسط ماریون اسپنگلراز دانشگاه توبینگن و رودیکا ژوانا دمین از دانشگاه هادسون انجام شده است , به بررسی نقش و ویژگیهای دانش آموزان و رفتارهای آنان در یک مطالعه طولانی مدت در بازه 50 ساله ( با استفاده از تعداد زیادی از دانش آموزان دبیرستانی در آمریکا ) انجام شده است. در این تحقیق این سوال مطرح شده که آیا رفتارهای دانش آموزان در مدرسه تاثیرات طولانی مدتی را در زندگی آینده فرد میتواند داشته باشد یا خیر؟

بخصوص ما نقش یک دانش آموز مسوولیت پذیر , علاقه مند به مدرسه ,  علاقه مند به مهارت نوشتن و مهارت خواندن را در پیش بینی برای بدست آوردن موفقیتهای تحصیلی , منزلت و جایگاه شغلی و سطح درآمدشان در 11سال ( تعداد 912, 81 )  و 50 سال ( تعداد 925,1 ) را بعد از دوره دبیرستان مورد بررسی قرار داده ایم. عواملی مانند وضعیت اجتماعی – اقتصادی والدین , آیکیو  ( هوش ) IQ و ویژگیهای کلی شخصیتی افراد در تمامی تحلیل ها مورد نظارت قرار گرفته شده است. در این تحقیق دریافتیم که خصوصیات دانش آموز و رفتارهای او در بزرگسالی ,موفقیت شغلی و تحصیلی  را فراتر و بالاتر از موقعیت اجتماعی – اقتصادی والدین , هوش IQ و ویژگیهای کلی شخصیتی را  میتواند پیش بینی کند. هرچقدر که افراد به مدرسه علاقه بیشتری داشته باشند در بدست اوردن دستاوردهای  بالاتر تحصیلی را در سالهای 11 و 50  سالگیشان, را بدست می آورند و به اعتبار  شغلی بالاتری در سن 11 سالگی و درآمد بالاتر در سن 50 سالگی دست می یابند.هر چقدر که دانش آموز مسوولیت پذیرتر باشد در دستیابی به موفقیت تحصیلی بیشتر و اعتبار شغلی بالاتر در سن 11 و 50 سالگی ارتباط  بیشتری پیدا خواهد کرد. این اولین مطالعه طولانی مدت بود تا نقش خصوصیات شخصیتی و رفتارهای آنان را مورد آزمایش قرار دهد.این مطالعه اهمیت بالقوه ای از آنچه که دانش آموزان در مدرسه انجام می دهند  را روشن می کند و اینکه آنان چگونه نسبت به تجربیاتشان در طول  مدت تحصیلشان عکس العمل نشان می دهند. این مطالعه همچنین احتمال وقوع آنگونه مسایلی را روشن می سازد که درطول دوره ای از زندگی فرد ممکن است از طرق مختلف , بیش از تصور ما مهم و با اهمیت باشد.

مطالعه برروی نتایج حاصله در دراز مدت

در دهه های اخیر محققان نمایش گسترده ای از موفقیت شغلی و تحصیلی را مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقات پیشین بر روی پیش گویی کننده هایی مانند هوش تمرکز داشته اند و دریافتند که هوش یک عامل مهم در بدست آمدن نتایج شغلی و تحصیلی بود. تحقیقات دیگری دریافته اند که موقعیت اقتصادی- اجتماعی والدین نقش مهمی در موفقیت شغلی افراد داشته است.  در دو دهه اخیر مطالعات وسیعی نیز نقش ویژگیهای شخصیتی در موقعیتهای شغلی و تحصیلی را آزموده اند. در تحقیق فعلی این سوال را مطرح می کنیم که آیا رفتارها در مدرسه تاثیر طولانی مدتی را بر روی زندگی آینده فرد دارد یا خیر؟

بویژه مانند مدل ویسکانسین می بینیم که پیشینه خانوادگی و توانایی شناختی به عنوان دو عامل اولیه در کسب نتایج در طول دوره زندگی است.

شرکت کنندگان در این تحقیق

در تحقیق فعلی اطلاعاتی از  “پژوهش پروژه استعداد ” استفاده کرده که مطالعه ی دراز مدت ملی است که توسط  American Institutes for Research  ایجاد شده است. اولین موج این تحقیق در سال 1960 اتفاق افتاد ,زمانی که نمونه انتخاب شده از دانش آموزان دبیرستانی در آمریکا مورد ارزیابی واقع شده بود. ابتدا 440000 دانش آموز ( از پایه 9 تا 12 ) شرکت کرده بودند که از میان آنها حدود 377000 شرکت کننده در حال حاضر برای اولین رویداد ارزشیابی حضور دارند.از 377016 نفر شرکت کننده  346660 نفرشان با عنوان ” موثق” کد گذاری شدند و در نتیجه در تمام تجزیه تحلیل ها از آنها استفاده شد. بعد از اولین آزمایش  با تمام شرکت کنندگان یا زیر مجموعه های آنها از طریق e-  mail  4 بار بعد از تحقیق اولیه  1و 5 و 11 و 50 سال بعد تماس مجدد گرفته شد.  در ابتدی کار شرکت کنندگان در میانگین سنی 16 سال بودند. در این تحقیق ما به نقش شخصیتهای دانش آموزان در موفقیتهای بعدیشان ( موفقیتهای شغلی,  درآمد ها ی سالانه و اعتبار شغلی )علاقمند بودیم این در حالیست که ویژگیهای شخصیتی  و موقعیت اقتصادی – اجتماعی افراد را کنترل کرده بودیم.

اقدامات انجام شده

1-نگرشها و رفتارهای دانش آموزان

دانش آموزان فرم ( SIB) را که شامل مواردی مانند احساسات ,  افکار ,  عادتها و مهارتهای ادراکی از خودشان را با در نظر گرفتن زندگی مدرسه شان بود را تکمیل کردند. این موارد مطالعه ,عادتها و نگرشها ,  مهارتهای نوشتاری و خوانداری ادرکی خود را پوشش می دهد.

2-ویژگیهای شخصیتی

پروژه فهرست استعداد شخصیتی ( PTPI) شامل 108 مورد میشد که از میان آنها 10 مقیاس مختلف مرکب, نمره دهی و ثبت شده بود.از این میان  دو عامل بدست آمد : 1-بلوغ و 2-برون گرایی. ما از آن دو عامل استفاده کردیم که ویژگیهای کلی شخصیتی را در تجزیه تحلیل هایمان تحت بررسی قرار میدهیم.

 3-توانایی های شناختی

بررسی اصلی پروژه استعداد شامل مقیاسهای گوناگونی میشود که نمایانگر حوزه های محتوایی مختلفی از توانایی های شناختی ,مانند توانایی های کمی , کلامی و تجسمی و فضایی می شود. همانگونه که در تحقیقات ابتدایی و در مدل مبنای توانایی شناختی نشان داده شده است ما مقیاسهای مرکبی را برای این توانایی ها ایجاد کرده ایم : توانایی های مربوط به ریاضیات ,  توانایی فضایی و کلامی

توانایی کلامی مرکب شامل 3 مقیاس میشود : درک مطلب ,  انگلیسی ترکیبی و واژگان . توانایی ریاضی مرکب شامل ریاضیات مقدماتی ,  استدلال محاسباتی , ریاضیات پیشرفته و اطلاعات ریاضی میشود. توانایی فضایی مرکب شامل 4 مقیاس میشود : تجسم فضایی سه بعدی , تجسم فضایی دو بعدی , استدلال انتزاعی و استدلال مکانیکی . سرانجام ما یک شاخص توانایی شناختی کلی را که بوسیله نمرات استاندارد شده از سه شاخص دیگر بدست آمده بود را محایبه کردیم و در تمامی تحلیل هایمان استفاده شده بود.

4-وضعیت اقتصادی – اجتماعی والدین

پروژه اصلی استعداد مرکب یا SES پاسخهایی را به 9 سوال درباره ارزش خانه ,  درآمد خانواده ,  تعداد کتابهای موجود در خانه  , تعداد تجهیزات و وسایل , دسترسی به رسانه ها ,  دسترسی به اتاق مجزا برای هر فرزند ,  جایگاه شغلی پدر و تحصیلات پدر و تحصیلت مادر فراهم می آورد.  این شاخص ها اغلب در تحقیقات قبلی بر روی وضعیت اقتصادی – اجتماعی والدین استفاده شده بود.

5-شاخص های جمعیت شناسی

ما سه شاخص جمعیت شناسی را در تجزیه تحلیل هایمان برشمردیم زیرا اثرات مستندی از این متغییر ها بر روی نتایج موفقیت آمیز شغلی وجود دارد مانند: جنسیت ,  نژاد / قومیت  و گروه همسالان

6-موفقیتهای تحصیلی

موفقیتهای تحصیلی بالاترین سطح تحصیلات کسب شده را بدست آورد.مقیاس جدید بدست آمده مشابه آن دو مورد تکمیلی بود و شامل 6 گروه میشد با 1= ترک تحصیل کنندگان دبیرستان ,  2= فارغ التحصیلان دبیرستان  نه فارغ التحصیلان دانشگاه  , 3= فارغ التحصیلان دبیرستان برخی هم فارغ التحصیلان دانشگاه ,  4= مدر ک دانشگاهی ,  5= مدرک فوق لیسانس و 6= مدرک دکتری

7-درآمد سالانه

در زمان 2 شرکت کنندگان دراین تحقیق میزان پرداختی های هر ماه ,  هر هفته یا هر ساعت را گزارش کردند. پاسخهای آنان  بوسیله کارمندان پروژه استعداد کد گزاری شد تا میزان درآمد سالانه آنها تخمین زده شود. برای اندازه گیری درآمد  در زمان 3 , از شرکت کنندگان درباره درآمد کلی خانوار در سال 2020 پرسیده شد.شرکت کنندگان باید به 5 میزان مقیاس عددی پاسخ میدادند ( کمتر از 10000 دلار , 10000 دلار تا 49999 دلار ,  50000 دلار تا 99999 دلار , 100000 دلا ر تا 149999 دلار و 150000 دلار یا بیشتر ) . از آنجا که ارزیابی سطح افراد یافت نشده بود ,  لذا ما درآمد خانوار را به نمایندگی از موفقیت مالی در نظر گرفتیم.

8-شان و جایگاه شغلی

شان یا جایگاه شغلی وضعیت اجتماعی یک شغل خاص را همانگونه که توسط افراد یک جامعه دیده میشود را نشان می دهد. هر شغل 6 نمره را دریکی از هر کدام از این ابعاد دریافت کرد : موفقیت , استقلال , شناخت ,ارتباطات ,  حمایت و شرایط کاری . ما از میانگین موفقیت و شناخت به عنوان نماینده جایگاه شغلی استفاده کردیم زیرا این دو ارزشهای کاری بر موفقیت و شان بالا تاکید می کنند که از نظر تِیوری به منزلت و جایگاه شغلی  که توسط استیو و فدرمن تعریف شده بودند مرتبط است.

 نتیجه گیری

ما میتوانستیم نمونه های بزگ ملی از دانش آموزان دبیرستانهای آمریکایی در این تحقیق استفاده کنیم تا ببینیم که آیا رفتارهای دانش آموزان در مدرسه و نگرشهای آنان نتایج زندگیشان را در طولانی مدت بالاتر و فراتر از  پیش گویی کننده هایی که نوعا در مطالعات و تحقیقات مربوط به آینده استفاده میشد را نشان می دهد یا خیر؟

در این تحقیق طولانی مدت مربوط به آینده, نشان دادیم که مسولیت پذیر بودن یک دانش آموز و توجه داشتن او به مدرسه , در پیشبینی کسب جایگاه و موقعیت او در بزرگسالی در کنار عوامل دیگری چون هوش IQ ووضعیت اجتماعی – اقتصادی والدین  و عامل شخصیت مهم است.

این اولین مطالعه طولانی مدت ست که  به این امر اظهار دارد که الگوهای رفتاری و شخصیتی دانش آموزان در مدرسه به نتایج زندگی واقعی آنان پس از کنترل عواملی مانند هوش IQ , وضعیت اقتصادی – اجتماعی و ویژگیهای  کلی شخصیتی فرد , مربوط می شود. این امر اهمیت بالقوه از آنچه که دانش آموزان در مدرسه انجام می دهند و چگونگی واکنش آنان به تجربیاتشان در طول آن دوران را مورد تاکید قرار می دهد. همچنین این موضوع امکان وقوع رخدادهایی در مدت زمان خاصی از زندگی فرد را با اهمیت می داند که ممکن است از راههای مختلف بیش از آنچه ما میپنداریم ,نقش موثری داشته باشد.

 خلاصه و ترجمه مقاله  از اطهر ناسک

                                                            

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *